Aabenraa Ungdomsskole - 7376 7800 / 10. Aabenraa – 7376 8775
Dr. Margrethes Vej 13, 6200 Aabenraa
Print
Sitemap
                 
 
Genåbning af heltidsundervisning/dagundervisning

 

Kære elever og forældre

 

Danmark er nu påbegyndt en langsom genåbning af skoler mm. og som det fremgår af Undervisningsministeriets hjemmeside, vil den påbegyndte åbning af det danske samfund også medføre en delvis åbning i Ung Aabenraa/Ungdomsskolen.

”Følgende grupper er omfattet af genåbningen og skal modtage nødundervisning på skolerne: Alle elever fra 0.-5. klasse i både folkeskoler og fri- og privatskoler, Alle elever i specialtilbud, specialklasser, interne skoler, ungdomsskolens heltidsundervisning, mv. på alle klassetrin (dvs. fra 0.-10. klasse), SFO, fritidshjem og klub (for elever til og med 5. klasse)”

 

Det betyder, at A-klassen i Tinglev og i Aabenraa, Akutklassen og Slusen fra onsdag den 15. april igen er åben for elever.

 

Nødundervisningen vil blive gennemført under særlige rammer, hvor vi vil følge vejledninger fra Sundhedsstyrelsen. Sikkerheden for elever og medarbejdere vil være central for afviklingen af undervisningen.

FP9(folkeskolens prøver) er aflyst, i stedet ophøjes de afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakter. Læs mere om genåbningen under fanebladet dagundervisning.

 

Skolen vil fortsat være lukket for følgende områder, foreløbigt frem til 10. maj. 

 

  • 10. Aabenraa afvikler nødundervisning - FP10 er aflyst.
  • U2 afvikler nødundervisning
  • STU afvikler nødundervisning
  • Streetworkerne opretholder beredskab i skolernes lukkeperiode.

 

Er du elev/forældre i dagundervisningen eller 10. Aabenraa kan du få mere aktuel information ved at "klikke på fanen" dagundervisning eller 10. Aabenraa.

 

Har du brug for at kontakte skolens kontor i lukkeperioden kan du ringe til henholdsvis Ungdomsskolen eller 10. Aabenraa i tidsrummet kl. 10.00-12.00

Alternativt kan du kontakte os via mail.

 

 
Se også den nye Brochure herfra
 
 
Motion og Natur
Motion og Natur
Knallert og Traktor
Knallert og Traktor
Sprog og Kultur
Sprog og Kultur
Science og IT
Science og IT
Mad og Livsstil
Mad og Livsstil
Musik og Kreativ
Musik og Kreativ
Rejser og Ture
Rejser og Ture
Metal og Motor
Metal og Motor
Events og Aktiviteter
Events og Aktiviteter


Senest opdateret 25.05.2020 09:09 af LFS